Programes d'Emprenedoria

En un ecosistema d'innovació i coneixement com el de Sant Cugat, treballem de forma col.laborativa amb tots els agents implicats, públics i privats, per tal que es desenvolupi el talent, les capacitats i les oportunitats. Amb aquest objectiu, donem suport a diferents programes de mentoratge i acceleració arreu de la ciutat.

Formació

La formació contínua de futures empreses, pimes i comerços és un factor clau per a la seva consolidació i creixement. Amb l'objectiu d'acompanyar-les en aquest procés, l'Ajuntament de Sant Cugat programa diverses activitats formatives en aquest àmbit. Es tracta d'activitats de curta durada, programades periòdicament, sobre aspectes de gestió empresarial i desenvolupament de noves habilitats, així co jornades de caràcter divulgatiu i pràctic sobre temes d'actualitat empresarial, amb ponents especialistes en la matèria.