Geganters de Sant Cugat

Àmbit
Cultura, Social

Any Fundació
1987

Nivell de Col.laboració
Patrocini, Col·laboració puntual, Associat anual, Empresa amiga
Nucli Antic
C. Castellví, 8
08172 Sant Cugat del Vallès
web
Instagram
Facebook
Dossier Informatiu

Descarrega
Contacta amb l'entitat

Contactar
    Us informem que les vostres dades seran incorporades al tractament T273 Inserció laboral i al tractament T269 Assessorament a emprenedoria responsabilitat de l’Ajuntament de Sant de Cugat del Vallès amb la finalitat de posar en contacte les entitats de la ciutat amb les empreses. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu Electrònica. Per a més informació consulteu la pàgina web: https://www.santcugat.cat/web/proteccio-dedades