Formació

Seminaris EmpresarialsFacebooktwitterlinkedin

Com crear la teva empresa

Formació adreçada especialment a aquells qui estan en la fase inicial o de definició del seu projecte, oferint en una sola sessió una visió general de tos els aspectes que puguin ser determinants en la seva planificació empresarial.

Les sessions del mes de Març previstes al BeBusiness Vita van ser posposades en resposta a les mesures de confinament, en endavant es duran a terme telemàticament en grups reduïts.

Expert: Antoni Munuera
Modalitat: En línea, mitjançant ZOOM

Inscriu-te

CONTINGUTS:

ASPECTES LEGALS EN LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA

Diferents formes jurídiques
Empresari individual autònom, Societat Civil Privada, Societat Limitada, Societat Limitada laboral i Societat
Cooperativa
Tràmits de constitució
Aspectes fiscals
Règim de la Seguretat Social
Ajuts oficials per a la creació de noves empreses

EL PLA D’EMPRESA

Concepte de Pla d’empresa
Per a què serveix un pla d’empresa
Com fer un pla d’empresa: aspectes a tenir en compte
Qui hi ha darrera un projecte empresarial
Quin és el producte o servei que es vol oferir
Com es donarà a conèixer la nova activitat
Com s’organitzarà la nova empresa
Aplicació als casos reals en estudi

EL PLA ECONÒMIC I FINANCER

Concepte de pla financer
Valoració de la inversió inicial
El finançament de la inversió inicial
La previsió d’ingressos
La previsió de despeses
El punt d’equilibri
Exemples i casos pràctics

Consulta: Guió per a la elaboració del pla de negoci

Organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat