Informa't

Facebooktwitterlinkedin

L’Ajuntament destina un milió d’euros per donar suport al teixit empresarial de Sant Cugat

8-10-2021
Distribuïts en quatre diferents línies d'ajuts post-Covid, van adreçats a empreses, pimes, persones emprenedores i autònomes, comerç, activitat hotelera, oficines i establiments comercials a Sant Cugat.

Totes les línies son compatibles amb subvencions i ajuts del mateix ajuntament, d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte.
L’Ajuntament engega una línia d’ajuts per donar suport al teixit empresarial i comercial de Sant Cugat. Amb una dotació global de 1.000.000€, i per tal de reduir l'impacte econòmic derivat de les restriccions per a la gestió del COVID-19, les subvencions s’adrecen a persones emprenedores, pimes, persones autònomes, comerços, establiments hotelers i teixit empresarial general de Sant Cugat, en especial a aquells que han patit una davallada en la seva facturació durant el període d’estat d’alarma el 2020.

AJUTS A L’EMPRENEDORIA


Nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a l’emprenedoria per a persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica iniciada a partir de l’1 de gener de 2020 a Sant Cugat del Vallès, dotada amb un pressupost de 75.000€

Adreçada a persones emprenedores i empreses de recent creació que:
✔ La seva activitat econòmica s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2020 i que es mantingui en el moment de la presentació de la sol·licitud.
✔ Puguin acreditar un rendiment net no superior als 17.500 € anuals
✔ Amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros

Quantia: import fixe de 1.500 €
Termini de sol·licituds: fins l’11 de novembre de 2021
Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.


tràmit


AJUTS PIMES I AUTÒNOMS


Nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a PIMES i autònoms per tal de reduir l’impacte dels danys econòmics per a persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica a Sant Cugat del Vallès, que han vist afectat el seu rendiment com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió del COVID-19, dotada amb un pressupost de 325.000€

Adreçada a pimes i autònoms que:
✔ La seva activitat econòmica s’hagi iniciat abans l’1 de gener de 2020, i que es mantingui en el moment de la presentació de la sol·licitud.
✔ Estiguin afectades per la disminució de com a mínim el 30% de la seva facturació l’any 2020 en relació a l’any 2019
✔ Amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros

Quantia: import fixe de 1.500 €
Termini de sol·licituds: fins l’11 de novembre de 2021
Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.


tràmit


AJUTS A L’ACTIVITAT HOTELERA


Nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a l’activitat hotelera per a persones físiques o jurídiques amb llicència d’activitat hotelera a Sant Cugat del Vallès, dotada amb un pressupost de 50.000€

Adreçat a:
✔ Persones físiques i jurídiques amb llicència d’activitat hotelera al municipi
✔ amb una davallada d’ingressos d’un mínim del 50% durant el període març-desembre de 2020

Quantia dels ajuts: en funció de les places hoteleres de que disposa l’establiment
Nombre de Places/Import ajut
1 a 30 /4.000,00 €
31 a 65 /4.750,00 €
66 a 99 /5.500,00 €
100 a 149 /6.250,00 €
150 a 199 /7.000,00 €
200 a 249 /7.750,00 €
250 a 299 /8.500,00 €
300 o més /9.250,00 €

Termini de sol·licituds: fins el 4 de novembre de 2021
Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.


tràmit


AJUTS A L’ACTIVITAT ECONÒMICA


Nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a l’activitat econòmica per al manteniment del teixit empresarial i comercial del municipi, dotada amb un pressupost de 550.000€

Adreçada a persones físiques o empreses que sigui propietària o llogatera de la/les unitats cadastrals que configurin el local d’activitat de fins a 350 m2 amb els tributs corresponents a l’exercici 2020 repercutits en el contracte de lloguer, que:

✔ hagin estat afectades pels decrets de tancament de l’activitat comercial pels efectes del COVID-19.
✔ hagin patit una reducció involuntària de la seva facturació superior al 50% com a conseqüència del COVID-19.

Quantia dels ajuts: en funció de la superfície de l’establiment
Superfícies de la unitat cadastral /import ajut
Fins a 50 m2 / 125,00€
Fins a 100 m2 / 250,00€
Fins a 150 m2 / 400,00€
Fins a 200 m2 / 550,00€
Fins a 300 m2 / 750,00€
Fins a 350 m2 / 1.000,00€

Termini de sol·licituds: fins el 2 de novembre de 2021 BOPB
Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.


tràmit

Noticies relacionades

Nova convocatòria d’ajuts extraordinaris a pimes i autònoms
Nova convocatòria d’ajuts extraordinaris a l’emprenedoria
Nous ajuts a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat
Nova Línia d’ajuts a la solvència de les empreses